Cennik

Zapoznaj się z naszym cennikiem

Przedszkole Publiczne takie jak nasze w opłatach nie różni się niczym od placówek samorządowych.

Każdemu dziecku przysługuje 5 h bezpłatnej opieki w godzinach między 8-13, każda godzina poza tym czasem (7-8 oraz 13-17) jest płatna 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Państwa dzieci będą miały możliwość korzystania z pysznego cateringu który zapewni im codziennie śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Koszt takiego pakietu posiłków to 12,5 zł za dzień.

1. Wpisowe – 0zł

2. Czesne – bezpłatne 5 godzin dziennie, każda kolejna godzina 1 zł.

3. Opłata za wyżywienie – stawka żywieniowa dzienna w roku szkolnym 2020/21 wynosi 12,5 złotych. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową Gastropol.

Podajemy 4 posiłki dziennie :
– ŚNIADANIE
– DRUGIE ŚNIADANIE
– OBIAD
– PODWIECZOREK

4. Opłaty za zajęcia dodatkowe, podręczniki ustalane są na bieżąco i przedstawiane Rodzicom na tablicach informacyjnych w Przedszkolu.

 

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE PRZEDSZKOLA

BSR w Krakowie
40 8589 0006 0000 0016 6038 0001

Opinie

Zadowoleni Rodzice Napisali

Plan dnia

Ramowy Rozkład Dnia

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali lub na świeżym powietrzu.

7:00-8:15

Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna, wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym. Gry stolikowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8:15-9:00

Zabiegi higieniczne. I śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

9:00-10:00

Zajęcia edukacyjne inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg.wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:00-10:30

Przygotowanie do II śniadania, zabiegi higieniczne w łazience. II śniadanie- nauka kulturalnego spożywania posiłków. Wdrażanie do samodzielności przed wyjściem do ogrodu.

10:30-11:45

Pobyt na powietrzu. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

11:45-12:00

Czynności samoobsługowe w szatni, higieniczne  w łazience, przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30

Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12:30 – 14:15

Odpoczynek ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub bajek .

14:15-15:30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci, praca indywidualna, praca wyrównawcza, z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe wynikające z planu.

15:30-16:00

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.  Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku

16:00-17:00

Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.